Monday, May 29, 2006

חרם אקדמי על ישראל - ולקח היסטורי קטן בצידו

לאחרונה התבשרנו, שוב, שקבוצת אקדמאים בריטים מנסה להטיל חרם אקדמי על ישראל בשל מדיניותה של ישראל כלפי הפלסטינים. כאשר מאזינים למלל הנשטף מגרונם של חוקרים אלה, מגלים שזהו בליל של מושגים ואמירות הנזרק לחלל האוויר כדי להרשים את השומע ולשכנעו באמיתות הכוונה. מונחים כמו "אפרטהייד", "קולוניאליזם", "גזענות" ו"פשעי-מלחמה" נזרקים כלאחר-יד ללא שום בדיקה כמתחייב מהיוהרה המקצועית שאקדמאים אלה מייחסים לעצמם.

ושוב, בדרך מוזרה, אקדמאים אירופאים, שחלקם מרשימים בתחומם המקורי, מאבדים מהגינותם המקצועית ונוטים לשרלטנות אינטלקטואלית כאשר מדובר בישראל בהקשרים שונים ומגוונים - החל מסוגיות הנוגעות לזהותה של מדינת-ישראל וכלה מעצם הגדרתה כמדינה דמוקרטית. המשמעות היא, שאקדמאים אלה, בבליל האינטלקטואלי ששוטף את השוליים השמאליים והימניים של האקדמיה בעולם, אינם עומדים על הסתירה הפנימית הקיימת בין מאבק חסר-פשרות לזכויותיהם של בעלי-חיים לבין שלילת זכותם של היהודים להגדרה עצמית. במילים אחרות, המאבק "האינטלקטואלי" בישראל אינו נובע באיזו בעיה אובייקטיבית, אלא הוא נובע מהיבט פסיכולוגי הרובץ כענן כבד על אירופה – ומדינות נוספות – כבר מאות שנים. ומה עושה עבריין, בדומה לאחמדינג'אד, המנסה להסתיר את האמת העובדתית? הוא מנסה להשמיד את הראיות – פיזית, תרבותית והיסטורית.

וכך באופן דומה, האקדמאים הפוסט-מודרניסטים (או הפוסט-ציוניים) מנסים לשכתב את ההיסטוריה, בעוד שאקדמאים בעלי-יושר אינטלקטואלי מנסים לשחזר אותה. לפיכך, אצל אקדמאים "מסורתיים" העובדות משמשות כלי לניתוח העבר וההווה, בעוד שאצל הפוסט-מודרניסטים ההוכחות ההיסטוריות הן בסך-הכל כלי שנועד לשרת מטרה ברורה וידועה מראש – ובמקרה הישראלי להביא לדה-לגיטימציה של ישראל כישות לאומית-מדינית של העם היהודי בארץ-ישראל.

במילים אחרות, מרגע שנקבע בחוגי אקדמיה מסוימים שלישראל אין זכות קיום, כל אירוע הנוגע למעשיה או מחדליה של מדינת-ישראל משמשים הוכחה לטיעון המרכזי. ואין זה משנה אם התקיפו את ישראל, או מדינת ישראל מתגוננת, או ישראל נסוגה משטחים, או מנהלת משא-ומתן עם שכנותיה, או מעניקה למיעוטיה זכויות העולות בהרבה על הזכויות האזרחיות הקיימות במדינות הערביות השכנות - למרות שישראל נמצאת במאבק קיומי עם חלק משכנותיה. כך למשל, לטענתם, מדינת-ישראל אינה דמוקרטית, אך הם מתעלמים מהעולם-הערבי או זה המוסלמי המורכב מ-57 מדינות מוסלמיות - רבע מסך כל המדינות בעולם, אך הוא מהווה מרכז של חוסר-יציבות ומקרין אלימות רבה על המערכת הבינלאומית.

אימוץ הנרטיב הערבי כולו בנוגע לסכסוך הערבי-ישראל, ללא הקשר ההיסטורי של עם-ישראל לארץ-ישראל, מהווה לא רק שרלטנות אינטלקטואלית אלה מלכודת תעמולתית שאחדים מחוגי האקדמיה בעולם נופלים לתוכה ברצון רב, ובכך הם עצמם נהפכים לקורבנות של התעמולה הערבית ולתעמולה הפוסט-ציונית של חוגי אקדמיה מסוימים בישראל. האם אפשר לדון בכיבוש הישראלי ללא שום קשר לכיבוש הערבי על ארץ-ישראל ולזיקה ההיסטורית שיש ליהודים לארצם היחידה? האם אפשר לדון במושג "פלשתינה"(1) מבלי לדון בהקשרו של המושג לכיבוש הרומאי על ארץ-ישראל בעיקר לאחר מרד בר-כוכבא? האם אין שום סתירה היסטורית בין אזור המכונה "יהודה" לבין התושבים המכונים "ערבים"? מדוע הכיבוש הערבי על ארץ-ישראל יותר לגיטימי מהכיבוש הישראלי על שטחי יהודה ושומרון? האם זו רק שאלה של זמן – משך הכיבוש? אז אולי כדאי "להמשיך את הכיבוש הישראלי על שטחי יהודה ושומרון עד שהוא יקבל לגיטימציה בינלאומית" מפי חוגים מסוימים באקדמיה המתנגדים כיום לכיבוש הישראלי בכל עוז רוחם.

על-מנת לעקוף את המכשלות ההיסטוריות (והאינטלקטואליות) האלה הרובצות לפתחם של חוגים אקדמיים מסוימים, הטענה המשוכללת בימים אלה היא שיהדות אינה לאומיות ומתוקף-זה היא אינה זכאית ליהנות מ"הזכות להגדרה עצמית". על דרך האבסורד, צריך לחזור למשפט הידוע: מותר להילחם לזכויות בעלי-חיים, אך בה בעת, לשלול את זכותם של יהודים להגדרה עצמית. מותר לנהוג באיפוק על כיבוש הבריטי של איי-פוקלנד (איי מלווינס) וצפון-אירלנד, אך צריך לפעול בנחרצות נגד זכותם של היהודים לממש את לאומיותם ההיסטורית. מותר להתעלם מהדיכוי הצרפתי הנוקשה של תושבי ניו-קלדוניה, אך צריך לפעול בנחרצות נגד מחסומי צה"ל שתפקידם להציל חיים. במילים אחרות, העולם יכול לנהוג כמנהגו, אך על מדינת-ישראל לא רק שמופעל סטנדרט כפול ומכופל, אלא גם אסור לה להתגונן.

אותם חוגי אקדמיה יכולים לדון בשוויון-נפש על אסונות המתרחשים בעולם, כמו על רצח-עם נוסף המתבצע באזור מסוים בעולם, או על רציחתם של מאות-אלפים או על כליאתם של אלפים אחרים רק בשל דעותיהם, אך כשהם דנים בישראל "הדם עולה להם לראש" בשל "רגשות מוסריים" מאולצים במינון קטלני. "מגדל-השן" מעולם לא נראה פתטי ותלוש מהמציאות כפי שחוגים אלה נראים כיום.

השרלטנות האינטלקטואלית המתאפיינת ב"אנטי" אופנתי, (נגד ארה"ב, ישראל, המערב, הלאומיות) תביא לכריתת הענף עליהם הם יושבים, שכן, בסופו של דבר, בתהליך ארוך, האמת מתיישרת עם המציאות, כפי שקרה לעולם-הערבי לאחר מלחמת ששת-הימים ב- 1967 לאור התבוסה הקשה, או לאחר קריסת בריה"מ. במילים אחרות, החרם שהם הטילו על ישראל והמערב למעשה מנע מהם מלראות את פגמיהם ומנע מהם מלהתמודד עם המציאות באופן מושכל ואחראי. הטלת חרם משמעותו חסימת הידע, וחסימת הידע זה להשתעבד לבערות היוצרת תודעה עצמית כוזבת.
----
1.החלוקה המנהלית של ארץ-ישראל בתוקפת הכיבוש הרומי היתה: פלשתינה פרימה (הראשונה) שכללה את יהודה ושומרון, החוף, הבקעה ועבר הירדן היהודי; פלשתינה סקונדה (השניה) כללה את הגליל, הגולן, ועמקי הצפון; פלשתינה טרציה (השלישית) כללה את הנגב ואזור דרום עבר הירדן. חלוקה זו המשיכה להתקיים גם לאחר כיבוש ארץ-ישראל בידי הערבים במאה ה-7.
-----------
מאת: ד"ר יוחאי סלע, "חרם אקדמי על ישראל - ולקח היסטורי קטן בצידו", 29 במאי 2006, The Mideast Forum.


Thursday, May 25, 2006

הטלאי הצהוב - מקורו באיסלאם הקדום

מייד כשפורסמה הידיעה על כוונתם, לכאורה, של האיראנים להורות לכל היהודים לשאת טלאי-צהוב לזיהוי, הידיעה פשטה כאש בשדה קוצים, ודומה היה כי ענן קודר וכבד כיסה את יהודי העולם ומדינת-ישראל. גם אם הידיעה אינה נכונה, וגם אם רבים מאמינים שאין זה כך, מבול הצהרותיו של אחמדינג'אד שניתנו בשנה האחרונה בנוגע להשמדתה של ישראל, עורר תגובה מהירה בעלת עוצמה רגשית רבה לשמע הבשורה, שכן, מי שנתן פרסום לידיעה, נגע במודע בעצב-החשוף של העם-היהודי כולו.

מעבר להיבט התקשורתי של העניין – שהוא נושא מעניין כשלעצמו - ראוי לציין כי רעיון הטלאי-הצהוב מקורו באיסלאם הקדום של המאה ה-9. רק בתקופת ימי-הביניים אימצו מדינות אירופאיות אחדות את הרעיון. עם עליית הנאצים לשלטון הרעיון קיבל ממד מפלצתי, ובעקבות זאת נוצרה זהות בין הטלאי-הצהוב לבין הנאציזם, ומכאן גם הרגישות הרבה לגבי אזכורו בהקשרים שונים.

בניגוד לדעה הרווחת, דווקא השליטים המוסלמים הם אלה שהנהיגו סימן מזהה ליהודים ולנוצרים כאות של גנאי. כבר עם עליית האיסלאם וכיבוש ארץ-ישראל בידי המוסלמים, הונהגו תשלומים מיוחדים כמו "מס גולגולת" על היהודים והנוצרים. שיכלול נוסף לרעיון של בידול בין המוסלמים לבין הלא-מוסלמים החל בתקופתו של הח'ליף מותכיל (מותאוואכיל), ממשפחת בית עבאס, שמשל בשנים 847-861. בהיסטוריוגרפיה המוסלמית מותכיל היה ידוע כאדם חשוך ואכזר שביקש לחפות על מידותיו הרעות באמצעות חקיקה דתית נוקשה כלפי יהודים ונוצרים כאחד, ולחזק את אחיזתו של האיסלאם בקרב המאמינים.

וכך נכתב בצו של הח'ליף שפורסם בשנת 850, כפי שהובא בספרו של שמעון דובנוב (דברי ימי עם עולם, כרך שלישי, עמוד 222):
"מושל כל המאמינים מצא לנכון לצוות על כל הבלתי מאמינים, מגדול ועד קטן, על היושבים בחצר המלכות ועל הנמצאים בארצותיו השונות, הסוחרים, הלבלרים, הקטנים עם הגדולים, לעשות את עטיפותיהם (מין אריג מעוטף מסביב לראש ויורד על העורף, והוא מלבוש בני מרום העם) מגוון צהוב, ושאינם לובשים עטיפות, משרתים או בני דלת העם, מצווים לשים במקום ניכר במלבושם, ל החזה ועל הגב, טלאי מאותו גוון. כן חייבים הם לשים במצנפותיהם כפתורים הנבדלים בצבעם מהמצנפת עצמה וניכרים היטב בלי להיבלע בקמטים. וכן עליהם לשים ארכופים של עץ באוכפיהם ולקבוע במרכז כדורים הנראים לעין במבט ראשון. ועוד: העבדים והשפחות וכל הנמנים על מעמד זה ונוהגים לחגור חגורות יחבשו במקום החגורות תכריך על הבטן או פתיל צמר."

לצורך הדגשה של הצו, הוכנסו הגבלות ותקנות נוספות על-מנת להבדיל בין המוסלמים לבין היהודים והנוצרים:
המרפקים של המעיל והכותונת חייבים היו להיות בצבע צהוב.
שמלת הנשים בצאתן מהבית היתה צריכה להיות בצבע צהוב.
התרבוש היה חייב להיות בצבע צהוב.
היה מותר לרכב רק על חמורים ופרדות.

כמו כן היו תקנות על סימון בתי הלא-מאמינים; בתי-כנסת וכנסיות חדשים נהרסו; קברותיהם של הלא-מאמינים לא יבלטו מעל פני הקרקע; הוכפל מס-גולגולת; נאסר ללמוד בבתי-ספר מוסלמים, וחל איסור על כניסה לבתי-מרחץ של מוסלמים.

ככל הידוע, רוב התקנות האלה לא נאכפו על היהודים והנוצרים בצורה גורפת וקפדנית. אך במסגרת זרימת רעיונות ומנהגים מאזור לאזור, הכנסייה הנוצרית אימצה את הרעיון בדבר זיהויים של היהודים באמצעות לבוש בשנת 1215, בתקופתו של האפיפיור אינוקנטיוס (אינוצנטיוס) ה-3. ב-1929 הונהג בצרפת הטלאי העגול. ב-1257 הונהג בצפון-איטליה הטלאי הצהוב. ב-1274 הונהג באנגליה טלאי העשוי משני לוחות הברית שקצוותיהם מעוגלים. כך, החל להתגלגל הרעיון של זיהוי היהודים באמצעות סימן או לבוש מזהה עד לצורה המוכרת לנו כל-כך מהתקופה המודרנית.

מה קרה עם הח'ליף מותכיל? במסגרת השינויים שהח'ליף רצה להנהיג באימפריה המוסלמית, הוא ביקש לבצע שינויים בנהגת הצבא. חיילים טורקים, ששירתו בצבאו וחששו למעמדם הצבאי, התנקשו בחיי הח'ליף בשנת 861. לאחר הרצח החלה תקופת אנרכיה שפשטה בכל רחבי האימפריה והיא נמשכה כ-9 שנים בקירוב.

ומה קרה עם שמעון דובנוב? דובנוב נולד בבלארוס ב-1860. ב-1922 הוא הגיע לקובנה שבליטא, שם הוצעה לו קתדרה לדברי ימי ישראל באוניברסיטה הליטאית. לאחר זמן מה, הוא עבר לברלין ועסק בחיבור המקיף והמעמיק דברי ימי עם עולם המתפרש על-פני 10 כרכים. דובנוב התנגד לציונות ודגל במתן אוטונומיה ליהודים בארצות מושבם. ב-1941 נרצח דובנוב בעיר ריגה, בלטוויה, בידי קצין גסטאפו שהיה בעבר תלמידו.

לעיון נוסף ראו את מאמרו של שלום צבר.
----
המאמר פורסם גם באומדיה.
מאת: ד"ר יוחאי סלע, "הטלאי הצהוב - מקורו באיסלאם הקדום", 25 במאי 2006, The Mideast Forum.

Wednesday, May 17, 2006

רצח-העם בדארפור שבמערב-סודאן והתקשורת הבינלאומית

מידי פעם צצות להן בתקשורת הישראלית ידיעות אחדות על סודאנים שנכנסו לישראל שלא כדין דרך הגבול עם מצרים. מספר הסודאנים השוהים בישראל שלא כחוק אינו ידוע במדויק, אך בידי משטרת ישראל עצורים כ-50 סודאנים שדינם צריך להיות מוכרע בזמן הקרוב. שאלה זו הופנתה לבג"צ, שצריך להכריע האם להשאירם בישראל ולתת להם מעמד של פליט, או לשלוח אותם לכל מדינה המוכנה לקלוט אותם. ככל היודע ישנם עוד עשרות סודאנים השוהים במעצר מנהלי במחנות צבאיים מתוקף צו של אלוף בצה"ל שהורה גם לגרשם.

בפרוטוקול הישיבה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה שנערכה ב-21 בנובמבר 2005, שדנה ב"הצעות לסדר היום (דיון מהיר): קבלת מעמד פליט לשוהים בלתי חוקיים", נאמר על-ידי מיכאל בבלי מנציבות האו"ם לפליטים שרק ב- 2005 עברו כ-62 סודאנים את הגבול ממצרים לישראל. לדברי בבלי אף סודאני לא קיבל מעמד של פליט בישראל, וזאת משום שלפי "החוק למניעת הסתננות" הם אזרחי אויב ובשל כך הם לא קיבלו מעמד של פליט. סנ"צ ארנה נחמני, יועצת משפטית במנהלת ההגירה ציינה כי "יש לנו כרגע 49 סודנים שאין לנו מה לעשות אתם. כלומר: הם לא מוכרים על ידי האו"ם, אי-אפשר להחזיר אותם למצרים, יש בעיה אתם והם כל הזמן מסתננים מהגבול". בהמשך לדבריה מסרה נחמני כי רוב הסודנים מוחזקים ב"משמורת" – רובם מוחזקים בכלא מעשיהו וחלקם שוהים בקיבוצים.

הבעיה עם הפליטים הסודנים מסובכת שכן ישראל חתומה על אמנה שאין להחזיר פליט למדינתו אם יש סכנה לחייו או חירותו. כל אדם כזה, חובה לשמוע אותו ולברר את העניין לאשורו. על כן, למרות שהם הגיעו דרך מצרים לא ניתן להחזירם למצרים, שכן אם זו תעבירם לסודאן הם צפויים לסכנת חיים וזאת משום שחלקם הגיעו מחבל דארפור שמערב-סודאן הנתון במלחמה עקובה מדם. עניין זה קיבל משנה-תוקף בסוף דצמבר 2005 בעת שפליטים סודאנים הפגינו במחנה פליטים ארעי, שקם על אדמת מצרים, מול משרדי נציבות האו"ם לענייני פליטים שהוקמו לצורך הטיפול בהם. המפגינים דרשו מהאו"ם מעמד של פליטים שיאפשר להם לקבל ביתר קלות מקלט במערב. במהלך ההפגנה, המשטרה המצרית התעמתה עם המפגינים ובסופה נהרגו 25 סודאנים. נציבות האו"ם והמשטרה המצרית התנצחו ביניהן בשאלה מי אשם בהידרדרות שהביאה למותם של חפים-מפשע. האו"ם הודה לבסוף שאכן ביקש מהמשטרה המצרית לפנות את המפגינים, אך הוא ציפה שהדבר יעשה ברגישות המתבקשת לנוכח מצבם המיוחד של הפליטים הסודאנים שברחו מאימי המלחמה בארצם.

סביר להניח שלא רבים בעולם שמעו על רצח-העם בדארפור או על אזור דארפור שמערב-סודאן. סביר להניח שמעט מאוד אנשים בעולם התעניינו בנעשה בדארפור בהשוואה, למשל, להתעניינות העולמית בפלסטינים וביחסיהם עם מדינת-ישראל. מעטים עקבו אחרי הטרגדיה האנושית שהתחוללה במערב סודאן – טרגדיה שהיתה רחוקה מהתקשורת ורחוקה מההתעניינות העולמית בדומה לטרגדיות אחרות המתרחשות ברחבי העולם, אך הן לא זוכות לסיקור בשל בעיית "תדמית" ויחסי-ציבור "לקויים".

הרקע לאירועים בדארפור והעמדה של מדינות-ערב
העימות בדארפור, שהחל ב-2003, מתחולל בין השבטים הערבים הנתמכים על-ידי הממשלה הסודאנית לבין אפריקאים שחורים תושבי האזור מזה אלפי שנים. היחסים המתוחים בין שתי הקבוצות האלה החלו עם הפלישה של שבטים ערבים לאזור במאה ה-13. דארפור גם שימשה מרכז לסחר-עבדים, מה שתרם למתח נוסף ולפרץ של אלימות בין הקבוצות השונות לאורך שנים רבות. במהלך השנים האחרונות, שבטים ערבים פלשו לאזור בתמיכת הממשלה הסודאנית שגרמו דחיקתם של האפריקאים השחורים מהאזור. בעקבות כך, פרצו עימותים אלימים שלוו במעשי רצח, חטיפת ילדים ונשים והפיכתם לשפחות מין. מדו"חות שונים שחוברו בתקופה האחרונה עולה תמונה קודרת: במהלך השנים האחרונות כ-2 מיליון איש נעקרו מבתיהם, ומאות-אלפים אחרים נרצחו או גוועו ברעב וממחלות. הפליטים האפריקאים שמצאו מפלט בצ'אד השכנה, גם שם הם לא מוצאו מנוח; המליציות הערביות, המכונות הג'נג'אוויד (Janjaweed), רדפו אחריהם גם מעבר לגבול והן לא היססו להתעמת עם כוחות הצבא של צ'אד כדי לטבוח בפליטים ולאותת להם על הצפוי להם אם רק ישובו לחבל דארפור.

ועדת חקירה של האו"ם שהוקמה במטרה לבדוק את הנעשה בחבל דארפור המליצה על העמדת לדין של כ-50 חשודים בגין "פשעים נגד האנושות", אך ממשלת סודאן הודיעה כי היא לא תסגיר את החשודים. העמדה של ממשלת סודאן השתלבה יפה בשתיקה שגזר על עצמו העולם, ובראשן אירופה, וכך סודאן יכלה להצהיר באפריל 2005 – בעידודו של העיתון המצרי "אל-אהראם" – כי "מי שעומד מאחורי האירועים האלה בדארפור היא ישראל". וכרגיל במקרים כאלה, די באזכור המילה "ישראל" בתקשורת הערבית בהקשרים פנימיים או בינלאומיים כדי להסיט את תשומת-הלב הציבורית מבעיות פנימיות ואזוריות הנוגעות למדינות-ערב ויחסיהן עם מדינות אחרות.

המאמצים של סודאן להסוות את מעשיה בדארפור הגיעו לשיאם בעת כינוס הליגה הערבית שנערך בחרטום בירת סודאן במרס 2006. סודאן ביקשה תמיכה מצד מדינות-ערב האחרות לנוכח הביקורת שהוטחה בה על מעשיה בחבל דארפור. אולם, רק 12 מנהיגים ממדינות ערב השתתפו בכינוס האחרון מתוך 22 מדינות ערביות החברות בליגה-הערבית. ויחד עם זאת, הליגה הערבית והתקשורת הערבית העניקו תמיכה לסודאן - אם בשתיקה ואם והדיפת הביקורת על מעשי הזוועה שנעשו כנגד התושבים האפריקאים של חבל דארפור. כך למשל, ב-2004 פורסם בביירות הדו"ח הקשה של ארגון אמנסטי על הנעשה בדארפור; שגריר סודאן בלבנון טען, בעת פרסום הדו"ח, כי "רק שני מעשי אונס נרשמו באזור" וכי שאר המעשים המתוארים בדו"ח הם "המצאה של המערב". העיתונאים הערביים שהיו נוכחים במקום פרצו במחיאות כפיים לשמע הדברים האלה. העמדה של מדינות-ערב בנוגע לאירועים בדארפור מראה בעליל כי כל מעשי-זוועה שנעשים בשם "הערביות" או בשם האיסלאם מקבלים הצדקה מוסרית מצד רוב הממשלות הערביות והתקשורת הערבית. גם עדויות על אונס כנשק פוליטי, חטיפת ילדים ונשים והפיכתם לשפחות-מין ורצח של עשרות אלפים חפים-מפשע לא הצליחו לזעזע את העיתונאים הערביים שנכחו במקום ואף לא את ממשלותיהם.

שינוי הדרגתי בדעת-הקהל העולמית
באפריל 2006, ממשלת צ'אד איימה לגרש את 200 אלף הפליטים שברחו לתחומה מחבל דארפור. איום זה בא בעקבות התקפה של מורדים שנערכה על עיר הבירה נג'אמנה, שלטענת ממשלת צ'אד המורדים הגיעו מסודאן השכנה ובשליחותה. צ'אד, הסובלת מבעיות פנימיות רבות, ניצלה את המשבר בדארפור כדי להסיט את תשומת-הלב הבינלאומית מבעיותיה היא שנבעו, בין היתר, מההפיכה הצבאית שהתחוללה ב-1990 בידי אידריס דבי - שנהפך לאחר מכן לנשיא צ'אד. התקפת המורדים על עיר הבירה והאיום על גירוש הפליטים אם לא ימצא פתרון למשבר בדארפור עד יוני 2006, עוררו את האו"ם, את ארה"ב ואת הארגון לאחדות אפריקה למצוא פתרון מהיר למשבר ההומניטרי שאיים לגלוש למדינות נוספות. במקביל לכך, ארגונים בינלאומיים, גופי תקשורת וסלבריטאים הוליוודיים החלו לפעול למען הפליטים ולמען הבאת הטרגדיה הזו לתודעה הבינלאומית.

סיום הסכסוך?
בסבב שיחות אינטנסיבי שנערך באבוג'ה, בירת ניגריה, במהלך החודשים אפריל-מאי 2006, הגיעו ממשלת סודאן ומרבית המורדים בחבל דארפור ל"הסכם שלום היסטורי" – לטענתם. כאשר ממשלת סודאן הודיעה על נכונותה להסכים לנוכחותם של כוחות או"ם כדי לסייע לחיילי האיחוד-האפריקאי בהשלטת השלום בדארפור, צץ לו לפתע אוסמה בן לאדן והורה למאמיניו להגיע לסודאן כדי להילחם ולמנוע את הגעתם של חיילי האו"ם לאזור. לבן לאדן יש זיכרונות נעימים מסודאן, שכן, שם הוא החל את פעילותו הטרוריסטית בתמיכת המשטר הסודאני מ-1991 והוא זה שהביא את ההפצצה האמריקאית המוטעית על סודאן ב-1998.

האם יש סיכוי לשלום בדארפור? השאלה הזו תישאר פתוחה, בשלב זה. אך, השאלה החשובה יותר היא מדוע העולם שותק כאשר מתבצע רצח-עם כמו במקרה של רואנדה או במקרה הנוכחי בחבל דארפור? או, במילים אחרות, האם שיקולים של רייטינג הם אלה שלמעשה שמשפיעים על ההתנהלות המוסרית או הפעילות ההומניטרית הבינלאומית? בתקשורת הישראלית וגם זו העולמית מרבים לציין את עולמנו כ"כפר גלובלי" אחד גדול, אך מסתבר, לעיתים קרובות מידי, שהמציאות הרבה יותר מורכבת מסתם מונח אופנתי חסר כיסוי. רק לשם השוואה, בישראל יש כ-350 משרדים של מערכות תקשורת זרות המעסיקות כ-800 עיתונאים המוצבים בישראל באופן קבוע. מערכות אלה מעסיקות עוד כ-1000 עובדים מקומיים – ישראלים ופלסטינים. בנוסף לכך, מידי שנה מגיעים לישראל עוד כ-2500 עיתונאים למשימות סיקור שונות על-בסיס זמני. מרבית העיתונאים אלה מסקרים כל אירוע שבו מעורבים פלסטינים וישראלים ללא שום פרופורציה לאירועים אחרים המתרחשים ברחבי-העולם, ובוודאי ללא שום פרופורציה לרצח-העם שהתרחש בדארפור שבמערב-סודאן.
----
מאת: ד"ר יוחאי סלע, "רצח-העם בדארפור שבמערב-סודאן והתקשורת הבינלאומית", 17 במאי 2006, The Mideast Forum.

Monday, May 15, 2006

רשימת מאמרים ופרוייקטים מחקריים

מגזין המזרח התיכון עוסק בכלכלה, בתקשורת, בביטחון, בחברה ובפוליטיקה של האזור גם מהיבטים הנוגעים לזירה הבינלאומית ולזירה הישראלית. מרבית המאמרים המופיעים כאן, התפרסמו במגזין "אומדיה", במגזין "אימגו", בעיתון "אפוק טיימס" ובאתרים נוספים בישראל ומחוצה לה. אתם רשאים להשתמש כרצונכם במידע המופיע כאן גם מבלי לבקש את רשותי. אולם, אם ברצונכם לפרסם באתרכם מאמר בשלמותו, עדיף לבקש רשות במייל. ברשימה זו מופיעים גם המאמרים הנוגעים לשני פרוייקטים מחקריים: 40 שנה למלחמת ששת-הימים יוני 1967, ונשים בעולם-הערבי - בין מסורת לשינוי. עיצוב הלוגו והאתר: ענת סלומון-אפשטיין.
==
רשימת המאמרים
==
לאור ניסיון הפיגוע המשולב בכרם-שלום, נשאלת השאלה מה בעצם תנועת החמאס רוצה להשיג בימים אלה? אולם ראשית, הינה תיאור קצר של השתלשלות האירועים לאור המקרה האחרון: על-פי ידיעות אחדות ממקורות פלסטיניים, ארגון החמאס ניסה הבוקר (19 באפריל) לבצע פיגוע תופת משולב במסוף כרם-שלום בדרום הרצועה. מעבר כרם-שלום מהווה עורק מרכזי להעברת סחורות מישראל לרצועת עזה.
==
לכל הדעות, ההסתה האלימה והגזענית שהופנתה לעבר ישראל במהלכה של ועידת דרבן הראשונה, הותירה חותם בל-ימחה בקרב המשתתפים, ולמעשה היא חיזקה את הדעה הרווחת שבכנסים בינלאומיים ישראל משמשת מטרה קלה ונוחה לגילויי אלימות, הסתה ודה-לגיטימציה.
==
אסד נראה בוטח בהלכותיו ובמעשיו, וניכר עליו שהוא התאמץ להציג חזות של מנהיג ערבי רציני ובעל-מידות, כיאה למי שמייצג בעיני עצמו את המבצר הערבי אחרון של הלאומיות הערבית. ביטוי לכך ניתן, במלל ובשירים פטריוטיים, לאורך כל השידורים - פעם אחר פעם.
==
במהלך האירועים לציון החג, התגלע עימות בין צעירים כורדים לבין אנשי כוחות-הביטחון שבמהלכו נורו יריות לעבר הצעירים החוגגים. בעקבות הירי נהרגו שלושה צעירים כורדים ועוד חמישה אחרים נפצעו. אירוע זה מעלה פעם נוספת את מצבם הקשה והמסובך של הכורדים המתגוררים בסוריה
==
מעבר לאלימות, "הלאומיות הפלסטינית" אינה מציעה מאומה. הגישה המעניינת הזו שהחלה במשורה, טיפין טיפין, חודרת לחלקים רחבים יותר בציבוריות הערבית. אין זה שיטפון, ובוודאי שהמגמה הזו עדיין נמצאת בשולי השיח הפוליטי הערבי
==
לפני ימים אחדים צה"ל חיסל חולייה בכירה של החמאס שערכה אימונים לקראת פיגוע איכותי נגד ישראל. ראשי החמאס לא יכלו שלא להגיב על אירוע קשה מבחינתם, שכן, החוליה שחוסלה קיבלה הדרכה מקצועית וממושכת באיראן ודמשק. רבים מאנשי החמאס שנהרגו בימים האחרונים היוו את השדרה המקצועית והאיכותית של התנועה בעזה.
==
אנו עדים להתפוררותה המוחלטת של "הלאומיות הפלסטינית", משום שהיא מעולם לא היתה זהות לאומית אמיתית בעלת תוקף. יתרה מזאת, כוחות רבים ומנוגדים, חותרים לכיוונים שונים בשל מחלוקות פוליטיות, רעיוניות ודתיות - בדומה למתרחש במדינות הערביות והמוסלמיות הנאנקות תחת גודש האתגרים הרובצים לפתחן.
==
עד סוף שנות ה-40 של המאה הקודמת, התגוררו במדינות-ערב כמיליון יהודים. כל יהודי שהתגורר במדינה ערבית כלשהי רכש לה כבוד, פעל על-פי חוקי המדינה, לא חתר נגדה ולא רצה להפוך אותה למדינה יהודית למרות שהיהדות היתה קיימת במקום עוד הרבה לפני בוא האסלאם.
==
סולימאן מקובל על ידי החיזבאללה ועל ידי סוריה אך לא מקובל על ידי הקואליציה. סולימאן טרח לפרסם הכחשה פומבית בנוגע לידיעות על שאיפותיו הפוליטיות, כביכול.
==
קושנר, יחד עם מדינאים מערביים אחרים, ערך שיחות רבות במטרה לחזק את כל האגפים הפוליטיים בלבנון כדי שיאזרו אומץ להגיע להכרעה עד ל-23 בנובמבר גם ללא הסכמתה ומעורבותה השלילית של סוריה בנעשה בלבנון.
==
ועידת אנאפוליס תסתמן כהצלחה מסחררת, שכן כל הצדדים יקבלו, פחות את יותר, את מה שהם מבקשים ומייחלים בסתר ליבם: הממשל האמריקאי רוצה לסיים את תקופת כהונתו עם איזשהו הישג מדיני בנוגע למזרח-התיכון. סביר להניח שגם שרת-החוץ האמריקאית רוצה להתהדר במורשת היסטורית מדינית שהיא תרמה לעיצובה במו ידיה.
==
לאור לקחי מלחמת לבנון השניה, משרד-החוץ הישראלי ואגף המודיעין של צה"ל חתמו על הסכם לשיתוף פעולה מודיעיני. על-פי ההסכם, אגף המודיעין יעביר למרכז למחקר מדיני של משרד-החוץ ידיעות מודיעיניות גולמיות הרלוונטיות לתחומי עיסוקם של אנשי משרד-החוץ.
==
שגריר סוריה בארה"ב מציג את עמדותיה של ארצו בסוגיות חשובות העומדות על הפרק בתקופה זו. לאחרונה השגריר העניק ראיון לעיתון האמריקאי "דאלאס מורנינג ניוז" בו הוא מציין את הגירסא הרשמית של סוריה בנושאים אחדים העומדים על הפרק. להלן הראיון המלא כפי שהוא הופיע בשפה האנגלית.
==
ב-12 באוקטובר פורסמה כתבה קצרה בעיתון ידיעות אחרונות בה צוטט גורם הערכה בכיר במוסד הישראלי בנוגע לכוונותיו (העכשוויות) של הנשיא הסורי בשאר אל-אסד. מה באמת מסתתר מאחורי הכוונות הסוריות?
==
כבר חודש שלם התקשורת העולמית עוסקת בהפצצה הישראלית בסוריה. לכאורה, ככל שעובר הזמן כך נחשפים יותר פרטים על האירוע שחשף את החולשה הסורית, האיראנית וגם חשף את החולשה הרוסית במידה לא מעטה. איזה אינטרס פוליטי עמד מאחורי פרסום שתי הידיעות, על ההפצצה הישראלית, שהתפרסמו ב-5 באוקטובר 2007, בדיוק חודש לאחר שהאירוע התרחש.
==
ב-28 בספטמבר 2007, הודיע "איגוד המרצים הבריטי" כי הוסר החרם מעל מוסדות אקדמיים ישראלים. הודעת האיגוד נוסחה, בערך, כך: "ביקשנו חוות דעת משפטית, ממנה עלה כי הקריאה להחרמת מוסדות אקדמיים בישראל עומדת בניגוד לחוק. נביע מחאה בדרכים אחרות".
==
20 בספטמבר 2007:
דרך אסד בלבנון
מאז שסוריה נתנה פרסום פומבי להתקפה הישראלית על אדמתה, המשטר העלווי של משפחת אסד נמצא במגננה, ודומה כי מאז ה-6 בספטמבר 2007 סוריה אינה יורדת מהכותרות הבינלאומיות. מי שנתן את ההוראה לחסל את חבר-הפרלמנט הלבנוני אנטואן ע'אנם (ראנם), האנטי-סורי, דווקא במהלך תקופת מערכת-הבחירות לנשיאות לבנון הנערכת בימים אלה, לא לקח בחשבון את האירועים שקדמו להוראת-החיסול שבוצעה ב-19 בספטמבר בשכונת "סין אל-פיל" שבמזרח-ביירות.
==
15 בספטמבר 2007:
תוכנית הגרעין הסורית
לפני כ-10 שנים, ב-1997, פרופ' ברי רובין פרסם מאמר מקיף על הזרמת ידע וטכנולוגיה צבאית בלתי-קונבנציונאלית מצפון-קוריאה למדינות אחדות במזרח-התיכון. באותה עת נטלתי חלק באיסוף המידע לקראת כתיבת המאמר שהתפרסם בכתב-העת MERIA.
==
11 בספטמבר 2007: האופוריה הסורית
תהא התגובה הסורית אשר תהא בשל חדירת מטוסים ישראלים לתחומה, ניתן להעריך כי האופוריה הסורית מאז מלחמת לבנון השניה התפוגגה לגמרי. גם אם סוריה לא תוכל לספוג את האירוע הזה מבלי להגיב, לאור הפרסום הרב שהיא העניקה לו ביוזמתה, הפנטזיה הסורית על פתיחת עימות אלים עם ישראל - בדרגה כזו או אחרת - קיבלה מימד הרבה יותר מציאותי הנשען על עובדות חשובות שנחשפו בשל הפעולה הישראלית.
==
6 ספטמבר 2007: מצרים של מובארק
בעת האחרונה, פרחה במצרים ובעולם-הערבי חרושת של שמועות של מצב בריאותו של חוסני מובארק, הנשיא הנוכחי של מצרים, שחגג במאי האחרון את יום הולדתו ה-79. גילו המתקדם של הנשיא, וחוסר בהירות בנוגע לנשיא הבא של מצרים, מעוררים שוב ושוב שאלות ותמיהות בנוגע לעתידה של מצרים לאחר מובארק.
==
מורקוס (Murqus) נולד בסוריה, נוצרי-אורתודוקסי, היה חבר המפלגה הקומוניסטית הסורית עד לפרישתו ממנה בסוף שנות ה-50. מורקוס נפטר ב-1991 סמוך לפריצתה של מלחמת המפרץ הראשונה. הרקע לכתיבת המאמר נוגעת למחלוקת בינו לבין חאלד בקדאש שהיה מנהיג הבלתי-מעורר של המפלגה הקומוניסטית של סוריה ולבנון - עד למותו.
==
ב-14 באוגוסט 2007 התפוצצו בזו אחר זו 4 משאיות תופת בשני כפרים בצפון-מערב עיראק בקרבת הגבול עם סוריה. בשני הכפרים, קנטאניה וג'זירה, מתגוררים בני המיעוט היזידי שרובם גורשו לאזור בהוראתו של נשיא עיראק לשעבר, סדאם חוסיין. בעקבות סדרת הפיצוצים נהרגו כ-400 איש ועוד מאות אחרים נפצעו.
==
עם סיום מלחמת לבנון השניה ב-14 באוגוסט 2006, ניתן היה להבחין בהשלכות מדיניות וצבאיות אחדות על מדינות האזור בשל תוצאות המלחמה השפעותיהן העתידיות. לכאורה, זו היתה "מלחמה מקומית" במימדים קטנים בין ארגון חיזבאללה לבין מדינת-ישראל.
==
בשנתיים האחרונות, סוריה מציגה נותנים כלכליים משופרים לעומת השנים הקודמות בהן המשק הסורי התאפיין בכלכלה ריכוזית שהחניקה את היוזמה הפרטית. עד לתחילת 2005, מרבית החוקרים - שעסקו בניתוח כלכלי של סוריה - טענו כי המצב ילך ויחמיר אם סוריה לא תבצע רפורמות מבניות אחדות כדי להתאים את הכלכלה המקומית לתנאי התחרות הבינלאומיים, וכדי לספק את צורכי השוק המקומי הגואה.
==
במהלך השנים האחרונות, בעיקר מאז שנת 2000, סוריה מנסה להציג לעולם תדמית של מדינה שוחרת שלום ושוחרת תרבות ואמנות. במסגרת הזו, אמנים סורים מקבלים עידוד וסיוע ממשלתי כל עוד הם עומדים בסטנדרטים הפוליטיים של המשטר העלווי, כפי שהם עוצבו מאז שחאפז אל-אסד תפס את השלטון ב-1970.
==
מדינת ישראל נמצאת כבר למעלה משנה באווירה של מפלה קשה, מרירה, מעיקה ומעליבה, ודומה כי ישראלים רבים חשים שמדינתם נקלעה לדרך ללא-מוצא בעיקר לאור תוצאותיה של המלחמה האחרונה. לכאורה, האופטימיות המאפיינת את הישראלי הממוצע נמוגה לה, ובמקומה שוררת אווירה של דכדוך וחוסר-תקווה לנוכח המציאות.
==
באמצע חודש יולי 2007, הגיע מחמוד דרוויש לעיר חיפה, לאחר היעדרות של עשרות שנים, כדי לשאת דברים ולקרוא משיריו בפני קהל אורחים. מחמוד דרוויש מוגדר כ"משורר הלאומי הפלסטיני", בעיקר בפי אוהדיו הרבים הפרוסים במרחביו הגדולים של המזרח-התיכון.
==
הרחק מעיני העולם והרחק מהסיקור התקשורתי, תימן מנהלת מלחמת דמים נגד ארגונים שיעים המקבלים עידוד ותמיכה מאיראן, ואף יש כאלה המשתפים פעולה עם ארגון אל-קאעידה במטרה להפיל את המשטר המנוגד להלכה המוסלמית.
==
על-פי סימנים אחדים, סוריה מעוניינת בעימות צבאי מוגבל עם ישראל. אולם ראשית, יש צורך לבחון היבטים אחדים הנוגעים למעמדה של סוריה בעיני עצמה לאחר מלחמת לבנון השניה המחזקים את בטחונה העצמי ומחזקים את בטחונו של בשאר אל-אסד - נשיאה של סוריה מאז שנת 2000.
==
בטקס שנערך ב-20 ביוני 2007 באוניברסיטת בר-אילן לרגל הענקת תארים "בוגר" ו"מוסמך", עלה היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, ואמר את הדברים האלה מול קהל של מאות מוזמנים:
==
לאחר הליך מזורז להדחתו של עמיר פרץ, נכנס אהוד ברק למשרד הביטחון ב-19 ביוני 2007 לקול מצהלותיהם של רבים מסביבתו הקרובה של ברק.
==
לעיתים, כדי להבהיר עניין חשוב יש צורך לכתוב או להתבטא בציניות על-מנת להסביר נקודה פשוטה לכאורה. אינני חסיד השיטה הזו, אך לעיתים המציאות המזרח-התיכונית דורשת זאת מידי פעם, בעיקר כשמדובר על המדיניות הישראלית המבולבלת, השבויה לעיתים במקסמי-שווא אזוריים ופתרונות אינסטנט של בעלי-עניין.
==
כבר 7 שנים ישראל מכלה את כוחותיה במלחמת התשה ממושכת ואכזרית. איך שלא נביט על מהלכם של האירועים, מאז שפרצה מלחמת טרור המתאבדים בשנת 2000, ישראל שרויה במלחמת התשה, ודומה הוא כי "כוחות השחור" סוגרים אט אט מסביבנו בדמותם של סוריה, איראן, חיזבאללה ותנועת החמאס.
==
כשהגיעו החדשות הראשונות, או קטעי הידיעות, על התבוסה הצורבת של מדינות-ערב ימים אחדים בלבד לאחר תחילת הקרבות שפרצו ב-5 ביוני 1967, ענן שחור כיסה את שמי המזרח-התיכון הערבי ודוק של עצבות התפשט על פניהם של האנשים. תוגה גדולה התפשטה, אלם והלם מקפיא, חוסר-אמון, חוסר אמונה, ואי-הבנה על תוצאותיה של התבוסה המעיקה והבלתי נתפסת הזו.
==
עוברי-אורח שהסתובבו באמצע חודש מאי באזור רחוב המלך ג'ורג' בתל-אביב, לא יכלו שלא לשים לב למודעות הענקיות שנתלו באישון לילה על לוחות-המודעות ועל גבי תחנות האוטובוסים. המודעות הגדולות נפתחו במשפט הבא: "צבר, במקום הזה היה פעם כפר ערבי".
==
בעקבות התבוסה המצרית, במלחמת ששת-הימים יוני 1967, שהיתה קשה והבלתי-נתפסת בעליל, ראשי הצבא המצרי היו בהיסטריה מוחלטת לנוכח התוצאות הקשות שנבעו מכך.
==
במשך ימים אחדים בלבד, באמצע מאי 2007, נהרגו בעזה יותר מ-40 בני-אדם, חלקם אזרחים תמימים שנקלעו במקרה לקרבות-הרחוב בין הפת"ח לחמאס.
==
למען הרייטינג וההתלהמות התקשורתית הישראלית מותר לעשות הכל - אפילו לדווח בניגוד לכל היגיון ובניגוד למה שהוסבר לציבור במשך שנים רבות.
==
לקראת סיום כהונתו של הרמטכ"ל אמנון ליפקין-שחק ב-1998, הוא הוזמן לראיון-סיכום באחד מערוצי החדשות בתוכנית שנחשבה ליוקרתית באותה עת.
==
30 באפריל 2007: עדאלה כארגון לאומני גזעני (מאמר מורחב)
לאחרונה התבשרנו כי ארגון עדאלה החליט להגיש מסמך ובו עיקרי "החוקה הדמוקרטית" במטרה לשנות את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
==
לאחרונה התבשרנו כי ארגון עדאלה החליט להגיש מסמך ובו עיקרי "החוקה הדמוקרטית" במטרה לשנות את אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
24 בנובמבר 2006: איסלאם באירופה - פרוייקט של אישה אחת (מאמר מורחב)
==
==
==
==
==
17 באוקטובר 2006: דרישת שלום מדמשק
==========

פרוייקט מיוחד: 40 שנה למלחמת ששת-הימים, יוני 1967

1967, התבוסה והתבוסות שלאחריה
31 באוגוסט 2007
==
אחמד שוקיירי ותפקידו במלחמת ששת-הימים, יוני 1967
5 ביוני 2007
==
מי רצח חיילים מצריים במלחמת ששת-הימים, יוני 1967
20 במאי 2007
==
אחמד סעיד ומצרים במלחמת ששת-הימים, יוני 1967
6 באפריל 2007
==
תפקידה של ממשלת הבעת' הסורית במלחמת ששת-הימים
6 ביוני 2006
==
מוחמד חסניין הייכל, העורך המיתולוגי של אל-אהראם המצרי, ותפקידו כמעצב דעת-הקהל הערבית במלחמת ששת-הימים, יוני 1967
24 במרס 2006
========
פרוייקט מיוחד: נשים בעולם הערבי - בין מסורת לשינוי:

1 באוגוסט 2007
==

רשימת המאמרים:

29 בספטמבר 2007
==
20 בספטמבר 2007
==
11 בספטמבר 2007
==
מצרים של מובארק
6 בספטמבר 2007
==
אליאס מורקוס – לקחי הניסיון
28 באוגוסט ‏2007
==
הטרגדיה העיראקית במספרים
21 באוגוסט ‏2007
==
שנה לסיום מלחמת לבנון השניה
14 באוגוסט ‏2007
==
כלכלת סוריה – אופטימיות זהירה
7 באוגוסט 2007
==
שרה שמא – דיוקנה של ציירת סורית
1 באוגוסט 2007
==
פסיכוזה ישראלית של מפלה וכישלון
25 ביולי 2007
==
מחמוד דרוויש – משורר ההרס והחורבן
19 ביולי ‏2007
==
תימן – בין אל-קאעידה לטרור השיעי
8 ביולי ‏2007
==
הדילמה הסורית – בין איומים למלחמה
4 ביולי 2007
==

כשאסד מדבר על "שלום" או מאיים במלחמה.
9 באוקטובר 2006
==
למי דחוף להקים מדינה פלסטינית.
5 באוקטובר 2006
==
אדם מובס אינו מייצר אלא אידיאולוגיה תבוסתנית
3 באוקטובר 2006
==
פאדימה סהינדל – רצח ידוע מראש
27 בספטמבר 2006
==
מה שח"כ עזמי בשארה לא רצה לראות בסוריה
21 בספטמבר 2006
==
מי רצח את העיתונאי מוחמד טהא?
18 בספטמבר 2006
==
ואליד ג'ונבלט – משל לפרדוקס הלבנוני.
12 בספטמבר 2006
==
עימאד מורניה – ראש הזרוע הצבאית של החיזבאללה
3 באוגוסט 2006
==
סעד אל-חרירי – התקווה הלבנונית
29 ביולי 2006
==
ההתקפה הישראלית על לבנון והתקשורת הערבית
17 ביולי 2006
==

השיגעון ככלי מדיני-צבאי הרתעתי
12 ביולי 2006
==
הפרדוקס הפלסטיני – חאלד משעל כמשל
4 ביולי 2006
==
סיפורה של השדרנית הלבנונית מאי שידיאק
21 ביוני 2006
==
יחסי קופטים ומוסלמים במצרים – תמונת מצב
6 ביוני 2006
==
חרם אקדמי על ישראל – ולקח היסטורי קטן בצידו
29 במאי 2006
==
הטלאי הצהוב – מקורו באיסלאם הקדום
25 במאי 2006
==
==
טוני ג'אדט, עיתון הארץ וחיסול מדינת ישראל
4 במאי 2006
==
אחמדיניג'אד – בקרב מאסף בשם האסלאם הרדיקלי
25 באפריל 2006
==
האיום האסטרטגי התורן על מדינת-ישראל
16 באפריל 2006
==
הליגה הערבית והטבח בדארפור שמערב סודאן
2 באפריל 2006
==
את מי מרגיזה תחנת הטלוויזיה הלוויינית אל-ג'זירה
26 במרס 2006
==
ד"ר וופא סולטאן – קול אמיץ בים של עוינות אסלאמית
13 במרס 2006
==
הפיכת קציני הבעת' בסוריה ב-8 במרס 1963.
6 במרס 2006
==
24 שנים מאז הטבח באל-חמה והקמת "הברית הלאומית לשחרור סוריה".
16 בפברואר 2006
==
רוסיה מלקטת את הפירורים של מדיניות החוץ האמריקאית
13 בפברואר 2006
==
האסלאם דורש מהעולם חסינות מלאה מכל ביקורת.
9 בפברואר 2006
==
הקריקטורות באירופה – והצביעות המוסלמית.
6 בפברואר 2006
==
האם עסקת נשק חדשה עומדת להיחתם בין רוסיה לסוריה
29 בינואר 2006
==
הניצחון של החמאס משרת את המדיניות הישראלית
29 בינואר 2006
==
הניצחון של החמאס בבחירות ברשות הפלסטינית
26 בינואר 2006
==
הבחירות לרשות הפלסטינית
25 בינואר 2006
==

Thursday, May 04, 2006

טוני ג’אדט, עיתון הארץ וחיסול מדינת-ישראל

במהדורה החגיגית של עיתון הארץ בחג העצמאות (2 במאי 2006), הופיע מאמרו של טוני ג’אדט (Tony Judt) בשם "הגיע הזמן להתבגר". וכך, החל ג’אדט את מאמרו: "בגיל 58 מדינה, כמו בן אדם, מן הדין שתגיע לבגרות מסוימת. אחרי כמעט שישה עשורי חיים אנחנו יודעים, לטוב ולרע, מי אנחנו, מה עשינו ואיך אנחנו נראים בעיני אחרים, עם כל השומות שלנו". ג’אדט כמובן התייחס למדינת ישראל ודומה כי הוא ניסה להביע איזו דאגה כנה למדינת ישראל ותושביה, שכן עליה לגלות בגרות מדינית בעת הזאת.

אך, מעבר להתייחסויות המוזרות במאמרו על מדינת ישראל (להלן), אי-אפשר לשפוט את המאמר הנוכחי שהופיע בעיתון הארץ, מבלי להתייחס למאמרו הקודם של ג’אדט שהופיע ב-New York Review of Books באוקטובר 2003, שאף הוא דן במדינת-ישראל. אך תחילה כמה מילים על ג’אדט:

ג’אדט, פרופסור להיסטוריה אירופאית מאוניברסיטת ניו יורק (NYU), פרסם מחקרים רבים על אירופה מהיבטים שונים ומגוונים. ג’אדט, ממוצא יהודי, עוסק לעיתים ביהדות ובישראל מתוך נקודת מבט דאגנית, לכאורה. דאגה "כנה" זו, התבטאה באותו מאמר מפורסם ב- New York Review of Books שבו כינה ג’אדט את מדינת ישראל "אנכרוניסטית" נוסח סוף המאה ה-19, ומתוקף זה הוא הציע להקים מדינה דו-לאומית על חורבותיה של המדינה היהודית. ג’אדט, בדומה לכמה אירופאים "ליבראליים" ולאינטלקטואלים ערבים שחלקם בעלי שם עולמי בתחומם, איבד הרבה מהגינותו המחקרית כאשר הוא דן בישראל כמדינה יהודית. התנהגות זו קשורה יותר לפסיכולוגיה ופחות להיסטוריה - היסטוריה היא תחום שבו עוסקים בעיקר בהבאת ראיות ובהסקת מסקנות מתבקשות מתוך המכלול העובדתי.

המעניין במאמרו של ג’אדט הוא שה"אנכרוניזם" היחיד שמטריד את מנוחתו היא המדינה היהודית ולא אף מדינה אחרת בתבל שרובן ככולן מדינות אנכרוניסטיות – אנכרוניסטיות לפחות כמו בני-האדם עצמם החיים בקהילות – אולם אף אחד לא מעיז לקרוא לחיסולן. אך כשדנים בישראל, דומה כי הכל מותר. ובכך ג’אדט ממשיך מסורת עתיקת יומין של שנאה לאחר, רק בגלל שהוא אחר או אינו מתנהל כפי שג’אדט רוצה ומצפה. המאמר של ג’אדט חטף קיתונות של לעג והיו שהציעו לו להקים מדינה דו-לאומית בין צרפת לגרמניה לפני שמציעים אותו לישראלים. ראו, למשל, את תגובתו של יואל אסתרון, מעיתון הארץ, על מאמרו של ג’אדט.

מסתבר שהתבונה האקדמית נעלמת כאשר אינטלקטואלים אחדים דנים בישראל כמדינה יהודית. היוהרה הזו מגיעה מהיסטוריון של אירופה שרק לפני כ-60 שנה יבשת זו היתה אפופה במלחמות בלתי פוסקות במשך מאות שנים. לכל רעיון אווילי יהיו תומכים והעובדה היא שגרמניה הנאצית לא יכלה להוציא לפועל את תוכניותיה ללא תמיכה ועזרה ישירה של מאות אלפי איש ברחבי אירופה. ג’אדט שכח כלל חשוב מאוד - שלא רק מי שדוחף יהודי לתנור נחשב לאנטישמי, על כן יהדותו הקוסמופוליטית של ג’אדט אינה מעניקה לו חסינות מביקורת נוקבת כלפי דעותיו ואמירותיו.

על סמך מאמרו מ-2003 הדן, למעשה, בחיסולה של מדינת-ישראל צריך לשפוט את "כנותו" של ג’אדט בדאגתו למדינת ישראל ותושביה - כפי שזו שבאה לידי ביטוי במאמר שהופיע בעיתון הארץ בערב חג העצמאות האחרון. לאחר קריאת המאמר, עם מלא הצניעות, גם אני כמו קוהלת התלבטתי בין שני משפטים חשובים המופיעים במקורות היהודיים ה"אנכרוניסטיים". האחד: "ענה כסיל כאיוולת, פן יהיה חכם בעיניו". והשני: ''אל תען כסיל באיוולתו, פן תשווה לו גם אתה''. אינני יודע מה היו המניעים של עיתון הארץ לפרסם את המאמר "הדאגני" הזה, אך לג’אדט צריך להגיד "לא מדובשך ולא מעוקצך" – ואידך זיל גמור.
----

מאת: ד"ר יוחאי סלע, "טוני ג’אדט, עיתון הארץ וחיסול מדינת-ישראל", 4 מאי 2006, The Mideast Forum.