Thursday, January 26, 2006

הניצחון של החמאס בבחירות ברשות הפלסטינית


בניגוד לציפיות של אבו-מאזן, של ישראל, של אירופה וארה"ב, החמאס הצליח לזכות בבחירות ברשות הפלסטינית. כרגיל במצבים בלתי מוכרים, יעברו כמה ימים עד שכל הצדדים יעכלו את הבשורה הזו ויתחילו לגבש מדיניות שתתאים למציאות החדשה.

ושוב, צריך להזכיר, שלפוליטיקה הישראלית יש נטייה להיכנס להיסטריה בכל פעם שנוצרים מצבים בלתי מוכרים. המפלגות הישראליות השוכנות בקצה הימני או השמאלי של המערכת הפוליטית, יתחילו להטיל את האשמה להיווצרותו של המצב החדש על כתפיה של ממשלת ישראל. למפלגות הקצה של ישראל, יש נטייה חזקה דווקא להאשים את מדיניות הממשלה כדי להתחמק מדיון מעמיק בסוגיות הפלסטיניות ובסוגיות הנוגעות ליחסי ישראל עם הרשות הפלסטינית.

מפלגות הקצה של ישראל, מחפשות את ההסבר הקל והפשוט לבעיות מעט מורכבות, ועל כן יש להן נטייה להאשים את המדיניות של הממשלה המכהנת ולא את ההתנהלות המדינית הפלסטינית או את הרצון הפוליטי העממי של הפלסטינים. מפלגות הקצה של מדינת-ישראל בדרך-כלל נוטות להתלהמות פוליטית כדי להדגיש בעיה מסוימת גם אם היא קטנה או בעלת פתרון נוח. גם במקרה הזה, המערכת הפוליטית הישראלית בגיבוי תקשורתי תיכנס להיסטריה, ולאחר מכן המפלגות יתחילו לגבש מדיניות שתתאים למציאות החדשה.

כפי שטענתי במאמר הקודם, ההתמודדות של ישראל עם החמאס תהיה קלה יותר מאשר עם הפת"ח.

No comments: