Saturday, May 19, 2012

טרור אסלאמי - אפריל 2012

סקירה קלה על מה שהתרחש במרחב האסלאמי במהלך חודש אפריל 2012, מעלה את התמונה הבאה: מלחמת-האזרחים בסוריה, שגבתה עד כה את חייהם של יותר מ-12,000 בני-אדם, לא הגיעה להכרעה ברורה למרות הטבח היומיומי המתבצע בהוראתו של הנשיא הסורי, בשאר אל-אסד. המצב המעורער בסוריה והשליטה הביטחונית הרופסת של המשטר הסורי באזורים אחדים ברחבי המדינה, מהווים הזדמנות לארגונים אסלאמיים רדיקליים להפוך את סוריה לשדה-ניסויים נוסף של אלימות, טרור, טבח ואונס בשם עקרונות הג'יהאד. במהלך החודשים האחרונים של שנת 2012, אפשר לזהות בבירור נטייה אסלאמית רדיקלית גם בשורות האופוזיציה "החילונית" הלוחמת נגד המשטר העלווי בסוריה מאז שהחלה ההתקוממות העממית ב-15 במרס 2011.

בתימן מתנהלת מלחמת-חורמה נגד פעילי טרור מוסלמים מארגון אל-קאעידה השולטים שליטה הדוקה בדרום המדינה. במסגרת המלחמה המתנהלת בדרום תימן, הממשלה המרכזית של תימן מקבלת סיוע הדוק מצד כוחות-אוויריים אמריקאים במסגרת המדיניות האמריקאית הנוגעת לחיסולים-ממוקדים נגד פעילי טרור מוסלמים הפועלים במרחב האסלאמי. בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2012 נהרגו בדרום-תימן לפחות 1,000 פעילי טרור מוסלמים, חיילים ואזרחים.

בצפון-ניגריה מתנהל סוג מסוים של טיהור-אתני נגד הקהילה הנוצרית מצד פעילי טרור מוסלמים מארגון "בוקו חראם" - ארגון טרור הדוגל ביישום חוקי השריעה וגירושם של כל "הכופרים" מכל רחבי המדינה הניגרית; בלוב, במאלי, בסומליה, בעיראק, באפגניסטן, בפקיסטן, באזור חצי-האי סיני, בסודאן, בדרום-תאילנד, בדרום-הפיליפינים, בטורקיה, בצפון-הקווקז ובאזורים נוספים אנו מזהים בבירור חוסר-שליטה של הממשלה המרכזית במאבק נגד גורמי טרור אסלאמיים הפועלים ממניעים שונים ומגוונים.

בחודש אפריל 2012 נורו לעבר ישראל 8 טילים בידי פעילי טרור מוסלמים הפועלים מרצועת-עזה. מאז תחילת שנת 2012 נורו לעבר ישראל 226 טילים ו-43 פצצות מרגמה. בחודש אפריל 2012 הסתתנו לישראל 1,090 אפריקאים. בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתתנו לישראל דרך הגבול המצרי 6,618 אפריקאים שהסתייעו בגורמים אסלאמיים הפועלים בסיני ובישראל.

בסיכומו של דבר, בחודש אפריל 2012 נהרגו 3,233 בני-אדם בפיגועי טרור אסלאמיים באלימות אסלאמית. בחודש מרס 2012 נהרגו 4,284 בני-אדם. בחודש פברואר 2012 נהרגו 4,274 בני-אדם ובחודש ינואר 2012 נהרגו 3,295 בני-אדם. בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2012 נהרגו 15,086 בני-אדם. לשם השוואה לאורך כל שנת 2011 נהרגו 40,134 בני-אדם, ובשנת 2010 נהרגו 29,832 בני-אדם בפיגועי טרור אסלאמיים ובאלימות אסלאמית.

המלחמה בטרור האסלאמי:
בשל המחלוקת הקשה בין ממשלת פקיסטן לבין ארה"ב בנוגע למדיניות החיסולים-הממוקדים האמריקאית, ניתן לזהות ירידה דרמטית בהתקפות האוויריות האמריקאיות בשנת 2012 לעומת השנתיים הקודמות. במהלך חודש אפריל 2012 נהרגו בפקיסטן 6 פעילי טרור מוסלמים בחיסולים-ממוקדים אמריקאים. בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2012 נהרגו בחיסולים-ממוקדים אמריקאים שנערכו בפקיסטן 78 פעילי טרור מוסלמים הפועלים במסגרת ארגון הטליבאן, אל-קאעידה ו"רשת חאקאני". לשם השוואה, לאורך כל שנת 2011 נהרגו בפקיסטן 610 בני-אדם בחיסולים-ממוקדים אמריקאים, ובשנת 2010 נהרגו בפקיסטן 960 בני-אדם בחיסולים-ממוקדים אמריקאים.

בסומליה נהרגו לפחות 35 בני-אדם בחיסולים-ממוקדים אמריקאים שנערכו בחודש אפריל 2012. בתימן נהרגו לפחות 18 בני-אדם בחיסולים-ממוקדים אמריקאים שנערכו בחודש אפריל 2012. על-פי הערכות אחדות, מספר ההרוגים בחיסולים-ממוקדים אמריקאים שנערכו בשתי המדינות הללו גבוה בהרבה - בעיקר מדובר על תימן הזוכה לסיוע אמריקאי מסיבי נגד ארגון אל-קאעידה הפועל בדרום-תימן.

במהלך חודש אפריל 2012 נהרגו באפגניסטן 42 חיילי נאט"ו. בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2012 נהרגו באפגניסטן 139 חיילי נאט"ו. לשם השוואה, לאורך כל שנת 2011 נהרגו באפגניסטן 566 חיילי נאט"ו, ובשנת 2010 נהרגו 711 חיילי נאט"ו.

הנתונים המופיעים בטבלת הטרור האסלאמי נאספו על-ידי מגזין זה - מגזין המזרח התיכון - בעזרת מערב יומיומי של הודעות ממשלתיות וידיעות חדשותיות שהתפרסמו במהלך התקופה הנדונה - החל מה-1 באפריל 2012 ועד ל-30 באפריל 2012. מספר ההרוגים והפצועים המופיע בטבלה זו כולל אזרחים, חיילים ופעילי טרור על-פי האומדן הנמוך ביותר. מרבית ההרוגים הם מוסלמים שנרצחו בידי מוסלמים החברים בתנועות רדיקליות ובארגוני טרור אסלאמיים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע, "טרור אסלאמי - כמה בני-אדם נהרגו בחודש אפריל 2012", מגזין המזרח התיכון, 12 במאי 2012.