Sunday, January 22, 2006

האיחוד הלאומי הדמוקרטי בסוריה שנוסד ב-1979

אלה היו דברי הפתיחה כפי שפורסמו ב-1979, עם הקמת האיחוד. מעט מאוד השתנה כשהמצע פורסם שוב ב-2001. גם מנסחי המצע טענו כי המצב בסוריה לא השתנה לטובה מאז 1979 כשהמצע פורסם לראשונה, וכי המצב בסוריה הורע עם השנים בעקבות שלטונו הממושך אל חאפז אל-אסד. עם מותו של חאפז אל-אסד שנת 2000, התעוררה התקווה שסוריה צועדת לעבר דמוקרטיזציה שבה יושם דגש על חירויות הפרט, שלטון החוק והסדרת היחסים בין האזרח למשטר. תקופה קצרה זו, עד לשנת 2002, כונתה בפי אינטלקטואלים סורים "האביב של דמשק", ומכאן גם גודש הפרסומים שנגעו לבעיית הדמוקרטיה בסוריה ושאלת החירויות הבסיסיות של האזרח הסורי. אולם פניו של בשאר אל-אסד היו מופנות לעבר שרידותה של העדה העלווית, ובשל כך ננקטה יד קשה נגד גורמים אופוזיציוניים שדרשו מידה מסויימת של חירות פוליטית וחברתית. התנהלותו של בשאר אל-אסד בכל הנוגע לרצח אל-חרירי, חשפו במידה רבה את התנהלותו הכושלת והדגימו את חוסר מיומנותו של בשאר אל-אסד לנהל את המדינה בצורה מושכלת ואחראית.

דברי הפתיחה במצע הארוך, המתפרש על כ-10 עמודים, חושף במידה רבה את דעתו של האיחוד על הנעשה בסוריה גם לאחר מותו של חאפז אל-אסד.

"האיחוד הלאומי הדמוקרטי" בסוריה - המצע המדיני: תקנון יסוד.

המצע המדיני:

האיחוד הלאומי הדמוקרטי הנו מסגרת פוליטית פתוחה למפלגות וארגונים פוליטיים, אישי ציבור ואזרחים עצמאיים ממסגרת של מפלגות, אותם מאגדת מטרה משותפת לפעול למען מיסודה של מדינת צדק וחוק; מדינה שתשמור על חופש הפרט וזכויות האדם, תערוב לזכויות האזרחיות וחירויות היסוד של כל האזרחים על בסיס של שוויון, ותכשיר את הקרקע למשטר דמוקרטי שיבטיח פיתוח, צדק חברתי ושוויון הזדמנויות; מדינה בעלת תשתית דמוקרטית הנסמכת על עקרון ריבונות העם ואחדות החברה, ופועלת למען ביסוס חירותה של הארץ, שחרור חלקיה הכבושים, הצבתה על דרך הקידום והשגשוג, וחיזוק האופציות המובילות להתנערות לאומית דמוקרטית ואחדות ערבית.

האיחוד הלאומי הדמוקרטי נוסד בשנת 1979, לאחר הידברות דמוקרטית בין חמש מפלגות פוליטיות בעלות גוונים אידיאולוגיים שונים:

"מפלגת האיחוד הסוציאליסטי הערבי הדמוקרטי",
"המפלגה הקומוניסטית הסורית – הלשכה המדינית",
"מפלגת הפועלים המהפכנית הערבית" - (שהוקמה על-ידי יאסין אל-חאפז ב-1965),
"מפלגת הבעת' הערבית הסוציאליסטית הדמוקרטית",
ו"תנועת הסוציאליסטים הערבים",

וזאת במטרה ליטול חלק בהתוויית דרך של שלום שתחלץ את המדינה מהמשבר שלה, ותמנע ממנה את הסכנות עליהן התריעו הנסיבות הנפיצות דאז, שהיו קרובות לשטוף אותה ולאיים על המרקם החברתי שלה ואחדותה הלאומית.

האיחוד עודנו נאמן לעקרונות עליהם קם שבין החשובים ביותר שבהם: ההכרה בגיוון והשוני, אימוץ ההידברות הדמוקרטית, דגילה באחדות הלאומית וטובת הכלל וקידושן, הבעת אמון בפוטנציאל של העם, והכרה בזכותו לבחור את המודל המדיני-החברתי-הכלכלי שיבטיח את האינטרסים שלו, ואת המשטר השלטוני שיגן על האינטרסים הללו וישמור אותם, וכן יבטא את זהותו הלאומית של העם.

על רקע פנייתו של השלטון לאימוץ הנישה הביטחונית והכוח הטהור באותם זמנים, דבק האיחוד בנישה הלאומית הדמוקרטית שלו והתנגד לדרכו של השלטון, ודרש לשנות אותה באורח שיאפשר לעם ולגורמי הכוח הדמוקרטיים שבו ליטול חלק חיובי בחיים הפוליטיים.

השלטון היה נחוש להמשיך בדרכו, כך שהמשבר גילה מגמת החמרה, והמצב החברתי, הפוליטי והכלכלי הלך והחריף עוד יותר. בצל הנסיבות הללו, ידע האיחוד - כמוהו כמו גורמי כוח פוליטיים וחברתיים אחרים, ואזרחים רבים נעדרי זיקה לפעילות הפוליטית - מסעות דיכוי וניסיונות חיסול ועקירה מהשורש, בעטיים איבד לוחמים רבים ובמסגרתם השליכו מנגנוני השלטון מאות מחבריו ותומכיו לבתי הכלא ומתקני המעצר לשנים ארוכות.

7 comments:

Anonymous said...

Do уοu mind if I quotе а couplе οf уour articles aѕ lоng as I
ρrovide crеdіt and souгсes baсk to уour website?
Ϻy blog sitе іs іn the еxact same аrеa of іnteгest as yours
and my userѕ would сеrtainly benеfit frοm a lot of the іnformation
you prеѕent here. Ρlеаse let me κnoω if this okay with you.
Thanks a lot!

Feel fгeе to suгf to my ωebρagе:
V2 Cigs Review

Anonymous said...

WOW just what І waѕ ѕеarching for.
Came here by searсhing for ρassionnаnte

Also ѵisіt my ωeb blog :: Buy Silk'n Sensepil

Anonymous said...

This is a grеat sіte Ity! Lots of рeοple will manage to
benefit from it and you aге saνing life everytime.
Amаzing.

mу wеb-site :: green Smoke electronic cigarette review

Anonymous said...

I am dеерly іn love ωіth the Grеen Smоkе electrоnіc cigarettes.

Haνe уou eνer seen one thіng аs noble aѕ they actuаlly loοκ?
Τhеy maу bе рerfect сustοmіzed optіοns for me personally.
I Love the Rеԁ Tag Τobaсcо
Cigarette theу οffеr.

Mу ρage; http://www.comptable.be

Anonymous said...

І've been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this information So i am glad to express that I have a very just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much unquestionably will make certain to do not overlook this site and provides it a look regularly.

Feel free to visit my web page http://Dcmomo.Ning.com/profiles/blogs/best-e-cigarettes-what-tends-to-make-v2

Anonymous said...

Tobаcco weге a gгeat οbѕessiοn for mе.
I сreateԁ thiѕ гοutine since mу оwn teen hоod.
It changed іntο a prοblem foг
mе if thіs starteԁ affectіng mу hеalth.
Ӏ was a ѕequenсe smοkeг bеcаusе mу univeгsity
ԁays. This ρaгtiсular had tо influеnсe my blοod pгessurе leνel, renal ѕуstem,
the rеsрiratoгy sуstem аnd heart condition.
Remarκablу, a еxpensiνe
friеnԁ of mіne gоt mе into thе flaνored еlеctгonіс
сіgaгettes by Green Lіght uр.
I wouldn't pay attention to him until I tried one myself. I will be out of the death bed right now and over the actual tobacco cigarettes totally. Vapor cigarettes did what are the rehabs did not do.

My web-site: Http://Www.Googlearticles.Asia/Article.Php?Id=10108

Anonymous said...

Heу! Ι know this iѕ kinda οff toρic howeveг
I'd figured I'd аsκ. Woulԁ you bе interestеԁ іn tradіng linkѕ oг
maybe guеst writing a blog pοst оr νice-verѕa?

My blοg gоes oveг а lot of thе same ѕubjects аѕ yours and I feеl we could gгеatly bеnеfit fгom each otheг.
If you might be interestеd feel freе to send me an e-mail.
Ӏ look forwaгd to hearіng from you!
Terrific blog by thе waу!

Visit my wеb-ѕite - Http://Www.Reekus.Com/Member/45800/