Tuesday, November 13, 2007

ספר חדש: מלאכים אינם חולמים - משנתו של אבן ערבי, השייח' הסופי הגדול ביותר

האתגרים של המאה ה-21 מחייבים אחדות. ההתחממות הגלובלית, זיהום מקורות המים והאוויר, מגפות שאינן מכירות בגבולות והיכחדות זנים שלמים של בעלי חיים אינם בעיה "שלהם" או "שלנו" אלא של המין האנושי כולו. אחדות כזאת היא הבסיס לתורתו של אבן ערבי, השייח' הסופי בן המאה ה-13. לפי השייח', האחדות היא האמת שעליה מושתת הקיום כולו. האחדות היא הוודאות העמוקה ביותר, וכל הגעגועים של המין האנושי מכוונים אליה. חתירה אל מעבר לקליפות של "ערבי", "ישראלי", "מוסלמי", "יהודי", "נוצרי", "עשיר", "עני", "דתי", "חילוני", תגלה מהות לא נודעת, שאין לה צבע, מין או דת. "לבי נעשה מסוגל לכל צורה" כותב אבן ערבי. "הוא כר מרעה לאיילות. מנזר לנזירים נוצרים. מקדש לאלילים. הכעבה של עולי הרגל. לוחות הברית וספר הקוראן. אני הולך בעקבות דת האהבה. לאן שגמל האהבה יישאני - זאת דתי וזאת אמונתי".
במאה ה-13 הוא הושלך לבית הסוהר במצרים בעוון כפירה באיסלם. למאה ה-21 הוא מציע אפשרות רעננה להתמודדות עם הניגודים שנדמה כי אינם ניתנים לגישור. זהו ספרה השלישי של רחל גורדין, לשעבר מבקרת הקולנוע של עיתון הארץ וכיום מטפלת בגוף. ספריה הקודמים העמוק אוהב את המסכה - רשמי מסע בהודו (1987) וספר הילדים ידידי ראי (1988) יצאו לאור בהוצאת מסדה. ראו גם באתר של החוקרת והעיתונאית רחל גורדין.

הסופיות (הצופיות) היא תנועת החסידות והמיסטיקה באסלאם, שהעיסוק בה נקרא: 'תצופ'. עיקריה: טיפוח רוח הסגפנות, ביטול חיי העולם הזה וזלזול במצוות הדת המעשיות, חיפוש אחרי הכרת האל באמצעות מדיטציה, בשלבים שונים.

1 comment:

Anonymous said...

Thanκ you for commеntіng and providing us a good
updаte. It haѕ remindеd myself that I have to еdіt thе
afоrementіonеd pаgе using
the lаteѕt details!

My homepаge - green smoke review