Thursday, February 02, 2006

Radio Free Syria

רדיו "סוריה החופשית" החל לשדר ביוני 2004 מקפריסין בעזרתה ובחסותה של מפלגת "הרפורמה הסורית" הממוקמת בארה"ב. במרץ 2004 התחנה החלה בשידור ניסיוני שנעשה דרך האינטרנט, וביוני 2004 התחנה החלה לשדר, שעות ספורות ביום, בתדר 13.650 מגה-הרץ ובתדר 13650 קילו-הרץ. התחנה משדרת בעיקר למאזינים בסוריה אך ניתן להאזין לה גם בלבנון, בישראל, בירדן, בערב-הסעודית, במצרים, בעיראק ובמפרץ הפרסי. סביר להניח כי בשל הקשרים ההדוקים שיש למפלגת "הרפורמה הסורית" עם הממשל האמריקאי, התחנה ממומנת גם בעזרת סיוע אמריקאי ישיר.

צוות התחנה מונה מעל ל-30 איש, כולל כאלה הנמצאים בסוריה עצמה ומעבירים ידיעות לתחנה. התחנה עוסקת בנעשה בסוריה מהיבטים שונים: בפוליטיקה פנימית, בדרישות לרפורמות, בבעיות של חוסר דמוקרטיה בסוריה ובעולם הערבי, בחינוך, בתרבות ובסיקור הומוריסטי על הנעשה בסורי.

מפלגת "הרפורמה הסורית" החלה לפועל לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר, והיא מהווה איגוד של גופים אופוזיציוניים הפועלים בארה"ב ובאירופה. המפלגה קוראת לכינון חוקה סורית חדשה ולסילוקה של מפלגת הבעת'. בראש המפלגה עומד פריד ע'אדרי, יליד 1954, בן למשפחה מיוחסת מהעיר חאלב (אלפו) שבסוריה. לדברי ע'אדרי, בעקבות הפיכת הבעת' ב-1963, משפחתו עזבה את סוריה ללבנון ב-1964. ב-1975 משפחתו היגרה לארה"ב שם הוא מתגורר עד היום. לע'אדרי יש גם אזרחות סעודית. לעיתים קרובות ע'ארדי מוזמן לשאת הרצאות ברחבי ארה"ב ואירופה, והוא אף הופיע בפרלמנט האירופאי.
----
כתובת מפלגת "הרפורמה הסורית":
Farid Ghadry
Reform Party of Syria, PO Box 59730, Potomac, MD 20859
אתר:
www.reformsyria.org
דוא"ל: fng@reformsyria.com
אתר רדיו "סוריה החופשית":
www.radiofreesyria.org

No comments: