Tuesday, February 14, 2006

חילופי גברי בצמרת השלטון בסוריה

ב-11 בפברואר בשאר אל-אסד החליף את שר-החוץ פארוק אל-שארע בוליד אל-מועלם, מי שהיה שגריר סוריה בוושינגטון. אל-שארע מונה להיות סגנו של בשאר אל-אסד במקום עבד אל-חלים חדאם שעזב את סוריה לפני שבועות אחדים. חדאם חבר לגורמי אופוזיציה בצרפת הפועלים נגד המשטר של באשר אל-אסד, ולאחרונה הוא העניק ראיונות בהם הוא תקף את בשאר עצמו ואת משטר הבעת' המתבסס על העדה העלווית. למרות שלכאורה אל-שארע קיבל תפקיד רם, משימתו לצד בשאר אל-אסד תהיה סמלית ברוב המקרים, ובכך הוא יצא למעשה ממעגל מקבלי ההחלטות הקרובים ביותר לבשאר אל-אסד.

רמז ראשון לחילופי הגברי נמסר כבר באמצע ינואר 2006 בעת שאתר האינטרנט "אילאף", המקורב לעיתון הלבנוני "אל-חיאת", פרסם ידיעה על כך.

לשר-החוץ החדש, וליד אל-מועלם, יש היכרות עם פרופ' איתמר רבינוביץ מי שהיה שגריר ישראל בארה"ב בעת שניהל את שיחות-השלום עם הסורים באמצע שנות ה-90. וליד אל-מועלם ניהל עד לאחרונה את "התיק הלבנוני", ועל-פי דיווחים אחדים אל-מועלם היה נוכח בעת השיחה האחרונה בין רפיק אל-חרירי לבשאר אל-אסד. אל-מועלם אף אמר לאל-חרירי בפגישה, "אנחנו ושירותי הביטחון שלנו דחקנו אותך לפינה, אל יקל הדבר הזה בעינך". בעיני הלבנונים זהו רמז למעורבות כלשהי של אל-מועלם ברצח אל-חרירי, ומכאן גם ההסבר למינוי המפתיע לתפקיד שר-החוץ.

ויחד עם זאת, סביר להניח כי בשאר אל-אסד מינה את אל-מועלם לשר-החוץ בשל היותו בקי ברזי הפוליטיקה האמריקאית. אם היחסים בין סוריה לארה"ב יסתבכו, בשאר אל-אסד יפעיל את אל-מועלם כדי לרכך את התגובה האמריקאית.

No comments: