Wednesday, February 01, 2006

לאחרונה סוריה שיחררה אסירים פוליטיים ידועים

לאחרונה, שירותי הביטחון הסוריים שחררו אסירים פוליטיים ידועים שנעצרו בשנת 2001. שניים מהאסירים הם ריאד סייף ומאמון אל-חומסי שהיו חברי-פרלמנט עד למאסרם. סייף ואל-חומסי יצאו בקריאה לנשיא בשאר אל-אסד לבצע רפורמה פוליטית ולשים קץ לשחיתות הממשלתית. בעקבות קריאתם, חסינותם הפרלמנטרית הוסרה והם נכלאו בכלא משנת 2001. מאסרם של ריאד סייף ומאמון אל-חומסי הביא לסיומה של האווירה האופטימית שכונתה "האביב של דמשק" שהחלה עם מותו של חאפז אל-אסד בשנת 2000.

בשנת 2001 הכריז "אמנסטי" על ריאד סייף כאסיר-מצפון.

No comments: