Sunday, March 03, 2013

טרור אסלאמי - ינואר 2013

תשומת-הלב העולמית התמקדה בחודש ינואר 2013 בנעשה בסוריה ובהתערבות הצבאית של צרפת במאלי נגד ארגוני טרור אסלאמיים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה שהצליחו לכבוש את כל צפון מאלי. ללא המעורבות הצבאית הישירה של צרפת, ארגוני טרור האסלאמיים היו מצליחים להשתלט על כל מאלי, ובכך מדינה זו הייתה הופכת לקרש-קפיצה לקראת השתלטותם של ארגוני הטרור האסלאמיים על מדינות אפריקאיות נוספות. דוברים רשמיים בצרפת מסרו כי בעקבות הסיוע שכוחותיהם הגישו למאלי, נהרגו מאות טרוריסטים מוסלמים המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. ראוי לציין שהמעורבות הצבאית ישירה של צרפת במאלי עברה ללא מחאה ציבורית בעלת משמעות, וזאת בניגוד גמור לאירועים בהם מעורבת מדינת-ישראל במלחמתה בטרור הערבי במרחב המזרח-תיכוני.

למרות הצלחותיה של האופוזיציה הסורית להשתלט על חלקים נרחבים מהמדינה הסורית המתפוררת, עדיין המשטר העלווי של בשאר אל-אסד מצליח לרכז סביבו תומכים רבים המאפשרים לו להמשיך לנהל את המדינה ולנהל את המלחמה נגד המורדים. על-פי הערכות אחדות שמקורן במוסדות האו"ם, נהרגו בסוריה יותר מ-70,000 בני-אדם מאז שהחלה מלחמת-האזרחים בחודש מרס 2011. ככול שמלחמת-האזרחים מתארכת ללא הכרעה ברורה, סוריה הופכת לשדה ניסויים של ארגוני טרור אסלאמיים הפועלים בה ללא הפרעה בדומה למה שמתרחש באפגניסטן, בסומליה, בתימן, במאלי ובמדינות ומוסלמיות נוספות.

בחודש ינואר 2013 נערכה באלג'יריה התקפה של טרוריסטים מוסלמים על מתקן להפקת גז המופעל בידי חברה זרה. במהלך ההתקפה ובעקבות ניסיונות החילוץ של הצבא האלג'ירי, נהרגו לפחות 60 בני-אדם - כולל 37 זרים שנהרגו מירי של טרוריסטים מוסלמים ומירי של אנשי כוחות-הביטחון שפעלו במתקן.

לאורך כל חודש ינואר 2013 התבצעו אלפי פעולות טרור בידי ארגונים אסלאמיים שכללו רצח של נשים שסייעו לנזקקים או לילדים, הנחת מטעני-חבלה, פיצוץ של עשרות מכוניות-תופת, הריסת מסגדים של בני העדה השיעית על יושביהם, חיסול יומיומי של נוצרים, הריסת בתי-ספר, התנכלויות לארגוני סיוע, מניעת סיוע אזרחי לאוכלוסיות במצוקה, חיסולים הדדיים, ביזה ואונס שיטתי של נשים כאקט מלחמתי.

בסיכומו של דבר, בחודש ינואר 2013 נהרגו 6,812 בני-אדם. על-פי הערכות אחדות, מספר זה אינו משקף כיאות את כל ההרוגים באירועי הטרור אסלאמיים ובאלימות אסלאמית שהתרחשו במהלך התקופה הנדונה.
המלחמה בטרור האסלאמי:

כאמור, המעורבות הצרפתית במאלי בחודש ינואר 2013 נגד ארגוני הטרור האסלאמיים שהשתלטו על צפון מאלי, הביאה להריגתם של מאות טרוריסטים מוסלמים. סביר להניח שארה"ב תסייע לצרפת במסגרת מדיניות החיסולים-הממוקדים המופעלת בפקיסטן, בתימן ובסומליה.

במהלך החודש נהרגו 34 בני-אדם בחיסולים-ממוקדים אמריקאים שהתבצעו בפקיסטן. לאורך כל שנת 2012 נהרגו בפקיסטן 297 בני-אדם בחיסולים-ממוקדים אמריקאים. בתימן נהרגו בחודש ינואר 2013 לפחות 23 בני-אדם בחיסולים-ממוקדים אמריקאים במסגרת הסיוע הצבאי שמגישה ארה"ב לממשלת תימן במלחמה בארגון אל-קאעידה המתרכז בעיר בדרום תימן. לאורך כל שנת 2012 נהרגו בתימן לפחות 147 בחיסולים-ממוקדים אמריקאים. ככול הידוע, גם בחודש ינואר 2013 נערכו חיסולים-ממוקדים אמריקאים גם בסומליה נגד טרוריסטים מוסלמים מארגון "אל-שבאב", אולם לא נמסר ממקורות מהימנים על מספרם המדויק של ההרוגים בפעילות זו.

בחודש ינואר 2013 נהרגו באפגניסטן 8 חיילי נאט"ו - מרביתם חיילים אמריקאים. ראוי לציין שלאורך כל שנת 2012 נהרגו באפגניסטן 405 חיילי נאט"ו, בשנת 2011 נהרגו 566 חיילי נאט"ו ובשנת 201 נהרגו באפגניסטן 711 חיילי נאט"ו.

הנתונים המופיעים בטבלה זו נאספו על-ידי מגזין זה - מגזין המזרח התיכון - בעזרת מעקב יומיומי של הודעות ממשלתיות וידיעות חדשותיות שהתפרסמו במהלך התקופה הנדונה - החל מה-1 בינואר 2013 ועד ל-31 בינואר 2013. מספר ההרוגים והפצועים המופיע בטבלה כולל אזרחים, חיילים וטרוריסטים מוסלמים על-פי האומדן הנמוך ביותר. מרבית ההרוגים הם מוסלמים שנרצחו בידי מוסלמים החברים תנועות רדיקליות ובארגוני טרור אסלאמיים.
==
מאת: ד"ר יוחאי סלע, "טרור אסלאמי - כמה בני-אדם נהרגו בחודש ינואר 2013", מגזין המזרח התיכון, 15, בפברואר 2013.


No comments: